Forretningsbetingelser

Stillingsannoncering:

Det er gratis at oprette en jobannonce på videoscreening.net/dk. Der kan kun oprettes jobannoncer hvor jobbet præsenteres med en video.

Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. Vi forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugerens eller videoscreening.net/dks interesse.

SEEKNSPEAK A/S og videoscreening.net/dk påtager sig intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Annoncen er online til ansøgningsfristen – dog max fire uger fra den dag, annoncen bliver lagt online.

Videoscreening:

Der foreligger til enhver tid en officiel prisliste for oprettelse af en videoscreening, herunder abonnementsmodeller hvorved kunden kan opnå en lavere enhedspris.

En enkeltstående videoscreening købes og betales online med direkte betaling ved oprettelse.

Ved abonnementer opnår man ret til at bruge et antal videoscreeninger i en given periode. Ubrugte videoscreeninger refunderes ikke og kan ikke overføres til en ny periode.

Abonnementer købes ved aftale med SEEKNSPEAK og videoscreening.net/dk. Abonnementsperiodes fulde beløb faktureres ved indgåelse af aftale. Betalingsfristen er 8 dage.

Rekrutteringssystem til modtagelse af videoansøgninger:

Der foreligger til enhver tid en officiel prisliste for brug af videoscreening.net/dks rekrutteringssystem til modtagelse af videoansøgninger, herunder abonnementsmodeller hvorved kunden kan opnå en lavere enhedspris.

Brug til ét job købes og betales online med direkte betaling ved oprettelse.

Ved abonnementer opnår man ret til at bruge systemet til modtagelse af ansøgninger koblet til et antal jobopslag i en given periode. Bruges denne ramme ikke fuldt ud sker der ingen refusion og ej heller en overførsel til en ny periode.

Andre produkter:

SEEKNSPEAK udbyder en række andre produkter. Priser for disse aftales imellem parterne og bekræftes skriftligt.

Senest opdateret: 17.09.18